fbpx

Joulukuussa 2021 joka toinen Suomessa myydyistä uusista autoista oli sähkö- tai hybridiauto. Vuoteen 2030 mennessä sähköautoja voi olla jopa 700 000 – siksi sähköautojen latauspisteitä tarvitaan taloyhtiöihin kipeästi lisää. Asumisen rahoitus- ja tukikeskus ARA myötään taloyhtiöille avustusta 35 % sähköautojen latauspisteiden asennuksen toteutuneista kustannuksista.

Ara tuki

Sähköautojen latausinfra-avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Tuki taloyhtiöille: 35% urakan kokonaissummasta

Avustusta myönnetään valtionavustuslain (688/2001) nojalla asuinrakennuksen omistaville yhteisöille tai asuinrakennuksen omistavien yhteisöjen omistamalle pysäköintiyhtiölle sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen. Valtion talousarviossa 2022 päätetyn mukaisesti avustusta myönnetään kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutostöihin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sähköauton toiminnallinen latausvalmius.

Tuki yrityksille: 750 € per toimintakuntoon asennettu latauspiste

Avustusta myönnetään valtionavustuslain (688/2001) nojalla työnantajille sekä työssäkäyntirakennuksen tai -kiinteistön omistaville yhteisöille tai henkilöille pääsääntöisesti työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen sähköautojen latauspisteiden hankintaan. Avustusta ei myönnetä kaupallisille pysäköintiyhtiöille. Jos latauspisteet toteutetaan lain 733/2020 nojalla ei lain määräämä osa hankkeesta kuulu avustuksen piiriin. Avustus on de minimis -tukea komission asetuksen 1407/2013 mukaisesti.

Avustamme ja neuvomme tukiasioissa! Meiltä löytyy tarvittavat erittelyt ja raportit, jotta tukien hakuprosessi on helppoa!

Latausinfratuki ja vaatimukset yrityksille

Latausasemien edellytykset:

 • Ovat käyttökuntoisia ja varustettu Type 2 -liitännällä
 • Avustuksella toteutettavaan latauslaitteeseen on kytkettävä vähintään 3,7 kW latausteho.
 • Latauslaite ja kaapelointi on valittava niin että latausteho voidaan tarvittaessa kasvattaa kolmevaiheisena vähintään 11 kW:iin.
 • Oltava pääasiassa työntekijöiden käytössä, mutta vierailijoiden autojen lataaminen ei ole kiellettyä
 • Yhdelle hakijalle voidaan myöntää avustusta enintään 10 latauslaitteen asennukseen vuodessa.
Avustus on haettava ennen kuin latausasemat on asennettu käyttövalmiiksi. Avustus maksetaan jälkikäteen.

Avustusta voivat hakea

 • Yritykset
 • Taloyhtiöt
 • Kunnat, kaupungit, kuntayhtymät
 • Säätiöt, yhdistykset, seurakunnat
 • Yksityiset liikerakennusten tai -kiinteistön omistajat

Avustettavat kustannukset

Taloyhtiöt eivät aina hahmota kaikkia avustuksen piiriin kuuluvia hankintoja. Yleinen käsitys on, että vain latausasemien asentamiseen voidaan hakea tukea, mutta avustettaviin kustannuksiin kuuluu myös:

 • Kartoitukset
 • Suunnittelu
 • Sähköpääkeskuksen muutostyöt
 • Sähköliittymän muutostyöt
 • Kaapelointityöt
 • Tuen saajan  latausasemat

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  Verkkosivut yritykselle: WDS